Štefan Tomáško

Rating a informácie o Štefan Tomáško

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Štefan Tomáško 11866 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 334303. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 61.4338% spoločností je horších ako Štefan Tomáško.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti &Scaron;tefan Tom&aacute;&scaron;ko" href="http://stefan-tomasko.sk-rating.com/">
   <img src="http://stefan-tomasko.sk-rating.com/stefan-tomasko.png" width="150" height="25" alt="Rating &Scaron;tefan Tom&aacute;&scaron;ko" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Štefan Tomáško

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia